Wat is een NULL waarde in SQL

Door Rachelle Blok
In SQL
4 mei 2014
0 Reacties
47532 Views

Wanneer de waarde van een database veld onbekend is, dan heeft het een NULL waarde. Het veld is dan nog nooit ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer iemand een contactformulier invult en het onderwerp leeg laat. In de database zal dit veld dan een NULL waarde hebben.

Door middel van een SQL statement kun je checken welke velden een NULL waarde hebben. In de WHERE clause kun je gebruik maken van IS NULL of IS NOT NULL.

Een voorbeeld hiervan is:
SELECT Productnaam
FROM Producten
WHERE Productomschrijving IS NULL;

In deze statement worden de productnamen geselecteerd waarbij de productomschrijving onbekend is.

Let op! Je kunt niet het ‘is gelijk aan’ teken gebruiken om te testen of een veld een NULL waarde heeft.
Bijvoorbeeld:
WHERE Productomschrijving = NULL

Deze voorwaarde zal nooit waar zijn. Een waarde in een database veld kan namelijk nooit gelijk zijn aan NULL, want als het veld een NULL waarde heeft dan is de waarde onbekend. NULL is geen waarde en kan daarom niet vergeleken worden met een andere waarde.

Verschil met blanco waarde

Het is ook mogelijk dat een veld leeg is en dat de waarde van het veld wél bekend is. In dat geval is er een blanco waarde ‘ ‘. Een blanco waarde is een string met lengte 0. Om te testen of een veld een blanco waarde heeft kun je wel het ‘is gelijk aan’ teken = gebruiken.

Een voorbeeld hiervan is:
SELECT Productnaam
FROM Producten
WHERE Productomschrijving = ‘ ‘

We gebruiken twee enkele quotes ( ‘ ) in de WHERE clause.

Om het verschil visueel te laten zien tussen een blanco waarde en een NULL waarde hieronder een voorbeeld. In de kolom Adres2 staat in de bovenste rij een blanco waarde. In de rij daaronder staat een NULL waarde.
Onbekende waarde SQL
De onderstaande SQL query selecteert alle kolommen waarbij het veld Adres2 een blanco waarde heeft. Er is 1 resultaat.
Onbekende waarde SQL
In onderstaande query worden alle kolommen geselecteerd waarbij het veld Adres2 een NULL waarde heeft. Er zijn 13 resultaten.
Onbekende waarde SQL
In onderstaande query worden alle kolommen geselecteerd waarbij het veld Adres2 zowel een NULL waarde als een blanco waarde kan hebben. Er zijn 14 resultaten.
Onbekende waarde SQL

Over "" Heeft 37 Posts

Rachelle Blok studeert Data Science en schrijft blogartikelen voor ReportingBLOG, over verschillende tools zoals Excel, SQL Server en Crystal Reports. Rachelle heeft daarnaast een eigen bedrijf in webdesign.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *