SQL

Door Rachelle Blok
0 Reacties
11 maart 2015
In SQL Server Management Studio zijn er verschillende datumtypes beschikbaar. De meest gebruikte zijn de volgende: time: alleen de tijd wordt opgeslage...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
6 november 2014
In SQL queries wordt soms gebruik gemaakt van WHERE 1=1. Er zijn 2 algemene redenen waarom dit wordt gebruikt: commenten van een voorwaarde in de WHERE...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
29 juni 2014
In SQL Server Management Studio kun je met behulp van de DATEDIFF functie het verschil berekenen tussen twee datumvelden. De DATEDIFF functie heeft de ...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
22 juni 2014
In SQL Server Management Studio kun je met behulp van de DATEADD functie een datumveld manipuleren. Met behulp van de DATEADD functie kun je een bepaal...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
15 juni 2014
In SQL Server Management Studio kun je met de Functie ISNULL() een NULL waarde vervangen door een andere waarde. De ISNULL() functie heeft twee paramet...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
1 juni 2014
In SQL Server kun je een datumveld met type ‘datetime’ omzetten naar type ‘date’. Bij het type date wordt alleen de datum opges...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
25 mei 2014
Wanneer je in een database een datum veld hebt, kan dit veld twee types hebben: date of datetime. Als het veld het type ‘date’ heeft dan wo...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
18 mei 2014
Een view in SQL is een virtuele tabel. De tabel bevat geen data maar een query die de data dynamisch uit een andere tabel ophaalt wanneer dat nodig is....
Door Rachelle Blok
0 Reacties
11 mei 2014
Een view is een virtuele tabel waarin een query wordt opgeslagen. De data van deze query wordt uit een andere tabel opgehaald. De syntax die wordt gebr...
Door Rachelle Blok
0 Reacties
4 mei 2014
Wanneer de waarde van een database veld onbekend is, dan heeft het een NULL waarde. Het veld is dan nog nooit ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen ...